De gemeente Tiel heeft net als vorig jaar een vuurwerkmeldpunt. Inwoners die overlast ervaren door het afsteken van vuurwerk kunnen dit per mail doorgeven aan het meldpunt via vuurwerkoverlast@tiel.nl. Dit kan vanaf vandaag 6 november. De meldingen worden zoveel mogelijk direct uitgelezen.

Meldpunt eerder open
Bij de gemeente komen nu al meldingen binnen over vuurwerkoverlast. Reden om het vuurwerkmeldpunt eerder te openen. Wie overlast ervaart kan vanaf 6 november een melding doen. Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan om welke straten of buurt het gaat. De meldingen die binnenkomen worden zoveel mogelijk direct uitgelezen. Kan dat niet, dan nemen de handhavers de gemelde locaties extra mee in hun rondes.

Inzicht verkrijgen
Doel van het meldpunt is om de overlast te beperken én om inzicht te krijgen. Hoeveel inwoners hebben last van vuurwerk en waar is de meeste overlast. Op basis hiervan kijken wij of extra maatregelen nodig zijn, voor dit jaar of de komende jaren.