We doen onderzoek naar de mogelijkheid voor een nieuwe weg of verbetering van de bestaande weg tussen Tiel-West en de A15. Dat onderzoeken we om de stad en de dorpen ook in de toekomst goed bereikbaar en leefbaar te houden. Bij dat onderzoek maken we graag gebruik van uw kennis van het gebied.

Van 22 september tot 6 oktober kunt u opmerkingen achterlaten op het participatieplatform: https://ontsluitingtiel.movares.net/

Participatieplatform
Op het platform staan de vijf alternatieve tracés die uit eerder onderzoek naar voren zijn gekomen. Advies- en ingenieursbureau Movares voert het onderzoek uit. Op een interactieve kaart kunt u opmerkingen plaatsen bij die tracés. Ook is het mogelijk om via een contactformulier op het platform opmerkingen te delen of vragen te stellen. Daarnaast staat er ook informatie over het onderzoek op het platform.

Ga naar https://ontsluitingtiel.movares. net/