De naam “Paesway” werd voor zover bekend in 1486 voor het eerst genoemd. In de loop van de tijd komen diverse spellingen voor. Deze buurtschap behoorde altijd tot Drumpt. In de buurt van deze polder lag een ‘waai’, hetgeen in het Middelnederlands poel of kolk betekent. In dit geval is het een rest van een dijkdoorbraak, ook wel wiel genaamd. Het woord ‘pas’ heeft in het Middelnederlands de betekenis van ‘weg, gang of loop naar een bepaalde plaats’. Ook lager gelegen gronden, waarop elzen en wilgen werden geplant werden ‘pas’ of ‘passe’ genoemd. Vrij vertaald zou Passewaaij betekenen; de plaats bij de waai, de dijkdoorbraak. Tegenwoordig is er een wijk in de plaats Tiel met de naam Passewaaij.

Een andere verklaring kan zijn dat er een vroegere dijkdoorbraak heeft plaatsgehad op een paasdag. Dit zou dan gebeurd kunnen zijn in 1374. Het Chronicon Tielsense vermeldt dat in dat jaar een hoge waterstand tot Pasen (2 april) duurde.

Hoe zit dat met die straat namen
Bij de straatnaamgeving in Passewaaij keek men naar categorieën van namen, waarvoor eerder suggesties door de burgerij waren ingediend. In fase 1 koos men voor de hoofdcategorie ‘groen’, vanwege de sterke relatie van deze categorie met het rivierenlandschap. Binnen het groen werd als eerst voor fruitrassen gekozen, omdat dat heel kenmerkend was voor het agrarische karakter van de buurtschap.
Toevoegingen als straat en laan werden zo veel mogelijk weggelaten voor het gemak van de bewoners.